Zorg en aandacht van betekenis voor u en uw naasten

Welkom op de website van Hospice Dignitas te Hoorn.                                                     Wie ernstig ziek is en nog maar enkele maanden te leven heeft, hoopt op een afscheid in een vertrouwde omgeving, liefst te midden van vrienden en familie. Soms kan dit niet thuis omdat er te weinig hulp is of de zorg te complex. Hospice Dignitas wil aan deze mensen de mogelijkheid bieden in huiselijke sfeer afscheid te nemen van het leven en van hun dierbaren. U kunt ook tijdelijk opgenomen worden, zodat u thuis weer een stabielere periode ingaat. 

Hospice Dignitas biedt een gastvrij verblijf voor iedereen in de laatste levensfase, ongeacht levensovertuiging, culturele achtergrond, geaardheid of leeftijd. De persoonlijke levenssfeer en de wensen van de gast staan in onze zorgverlening door medewerkers en vrijwilligers voorop.

Informatie over de zorg aan onze gasten en hun dierbaren, het huis, de medewerkers en vrijwilligers vindt u op deze website. Voor vragen of meer informatie vinden wij het fijn als u met ons contact opneemt. Dan kunnen wij persoonlijk met u hierover in gesprek.

Vriendelijke groet,
Medewerkers en vrijwilligers Hospice Dignitas
 

Directiewisseling

Chris Lenssen is met pensioen en had haar laatste werkdag op 30 juni. Tijdens een bijzondere en sfeervolle bijeenkomst in de Kapel van Dijk en Duin aan de Wilhelminalaan in Hoorn hebben relaties, medewerkers en vrijwilligers afscheid van haar genomen.

Op 1 juli is Ingrid Heidema in dienst getreden als directeur- bestuurder.

Met veel enthousiasme en vertrouwen neemt Ingrid Heidema de verantwoordelijkheid voor het Hospice Dignitas.

De Raad van Toezicht wenst Ingrid en de medewerkers en vrijwilligers een goede samenwerking toe.

 

Hospicemedewerkers over hun werk

In een hospice worden mensen die niet lang meer te leven hebben in een huiselijke, liefdevolle sfeer verzorgd en de inzet van vrijwilligers is hierbij onmisbaar. Drie zorgvrijwilligers van Hospice Dignitas zijn onlangs geinterviewd door Frieda Zieleman voor het tijdschrift "To Be".  Otto, Ans en Chantal vertellen over hun motivatie en werk als zorgvrijwilliger bij Hospice Dignitas. Het is een waardevol en mooi artikel om te lezen.

                   

Fotografie: Anne Hamers 

Artikel: "Huiselijkheid, aandacht & liefde" lezen

Vrijwilligers gezocht

Hospice Dignitas is op zoek naar kookvrijwilligers en vrijwilligers voor de moestuin.

Heeft u interesse mail dan naar m.bleijendaal@hospicedignitas.nl of bel 0229-282073.

Op de volgende pagina's vindt u meer informatie over het vrijwilligerswerk en ervaringen van vrijwilligers. 

Meer informatie over vrijwilligerswerkMissie en visie

Palliatieve zorg is de actieve algehele zorg voor patiënten wier ziekte niet meer reageert op behandeling die genezing beoogt. Het doel van palliatieve zorg is. Lees meer


Uw gift helpt

Wilt u ons steunen om goede zorg te blijven geven aan mensen in de laatste levensfase?  lees meer


.