Zorg en aandacht van betekenis voor u en uw naasten

Welkom op de website van Hospice Dignitas te Hoorn.                                                     Wie ernstig ziek is en nog maar enkele maanden te leven heeft, hoopt op een afscheid in een vertrouwde omgeving, liefst te midden van vrienden en familie. Soms kan dit niet thuis omdat er te weinig hulp is of de zorg te complex. Hospice Dignitas wil aan mensen in de laatste levensfase de mogelijkheid bieden in huiselijke sfeer afscheid te nemen van het leven en van hun dierbaren. Een tijdelijke opname is ook mogelijk, zodat u thuis weer een stabielere periode ingaat. 

Hospice Dignitas biedt een gastvrij verblijf voor iedereen in de laatste levensfase, ongeacht levensovertuiging, culturele achtergrond, geaardheid of leeftijd. De persoonlijke levenssfeer en de wensen van de gast staan in onze zorgverlening door medewerkers en vrijwilligers voorop.

Informatie over de zorg aan onze gasten en hun dierbaren, het huis, de medewerkers en vrijwilligers vindt u op deze website. Voor vragen of meer informatie vinden wij het fijn als u met ons contact opneemt. Dan kunnen wij persoonlijk met u hierover in gesprek.

Vriendelijke groet,
Medewerkers en vrijwilligers Hospice Dignitas
 

Hospice Dignitas Beste Werkgever in Hospicebranche

Werkgevers die in Arbeidsmarkt TV deelnemen, zijn voor editie 2016 door de onderzoekscommissie van het NBSA (het Instituut van de Nationale Business Succes Award) genomineerd voor de categorie Beste Werkgever 2016 in hun specifieke branche. Afgelopen zaterdag en zondag is op SBS6 aandacht aan Hospice Dignitas gegeven. Presentator Arnold Vanderlyde heeft Ingrid op kritische, doch positieve manier aan de tand gevoeld. In een openhartig gesprek motiveert Ingrid waarom wij de nomatie Beste Werkgever verdienen.   Interview bekijken

 

Hospicemedewerkers over hun werk


In een hospice worden mensen die niet lang meer te leven hebben in een huiselijke, liefdevolle sfeer verzorgd en de inzet van vrijwilligers is hierbij onmisbaar. Drie zorgvrijwilligers van Hospice Dignitas zijn onlangs geinterviewd door Frieda Zieleman voor het tijdschrift "To Be".  Otto, Ans en Chantal vertellen over hun motivatie en werk als zorgvrijwilliger bij Hospice Dignitas. Het is een waardevol en mooi artikel om te lezen.

Artikel: "Huiselijkheid, aandacht & liefde" lezen

 

    Fotografie: Anne Hamers 

Nieuws

  • Op 2 oktober was het Hospice aanwezig op de Nationale Hulpverlenersdag. Astrid Renckensover kreeg een erepenning. Meer hierover leest u op de pagina nationale-hulpverlenersdag

  • Herinneringsavond leidt tot speciale gift van Rita Feld en de medewerkers van het uitvaartcentrum Johannes Poststraat.

  • Café Doodgewoon, data van speciale steunakties voor Hospice Dignitas. In de agenda leest u meer hierover. 

  • Hoe onze kwaliteit van zorg wordt beleefd en gewaardeerd, wordt gemeten in een klanttevredenheidsonderzoek. De uitkomst hiervan leest u op onze pagina zorg.

  • Op onze pagina medische zorg leest u over het verschil tussen een High Care Hospice en een Hospice 

  • De Hervormde Gemeente Wester-Koggenland "schenkt een bakkie troost" aan Hospice Dignitas.

  • Blij met initatieven en steun van "Het Vierkant Samen".  lees meer

  • Vrijwilligers en medewerkers vieren samen 12,5 jarig bestaan.
  • Een reportage  over Hospice Dignitas kunt u op de volgende pagina bekijken.   Ga naar reportage

  • Nieuwsbrieven van Hospice Dignitas Lees meerKwaliteit van zorg weer erkend met Keurmerk

Op donderdag 26 november 2015 is de wijze waarop Hospice Dignitas de zorg- en dienstverlening aan de gasten en hun naasten realiseert, door onafhankelijke deskundigen getoetst en positief beoordeeld. De drie auditoren zijn van mening dat de geboden zorg- en dienstverlening aan de gasten en hun naasten, van hoge kwaliteit is en dat de organisatie deze kwaliteit ook goed geborgd heeft. Het oordeel van de gasten en diens naasten, hoe zij de zorg, de inzet en bejegening van medewerkers ervaren, hebben ook deel uitgemaakt van het onderzoek. Dhr. J. Gootjes, auditor was zeer onder de indruk van de zeer persoonlijke wijze van zorgverlening aan de gast en de naasten en de begeleiding van de vrijwilligers. 

Het managementteam van Hospice Dignitas is zeer verheugd en trots dat zij het keurmerk Palliatieve Zorg mogen behouden. 

 

Managementteam met auditoren van Perspekt

.