De Raad van Toezicht bestaat uit:

dhr. Piet Bakker, voorzitter Raad van Toezicht

dhr. Arjen de Jager

dhr. Roland Stallaert

mw. Christiane Zillikens

 

Koninklijke onderscheiding voor de heer Kwast, (thans voormalig) voorzitter Raad van Toezicht

Tijdens het symposium ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan d.d. 6 februari 2014, vond een bijzondere gebeurtenis plaats. De Burgemeester van Hoorn, de heer van Veldhuizen, reikte Johan Kwast, voorzitter van onze Raad van Toezicht, een koninklijke onderscheiding uit. Hij kreeg deze onderscheiding vanwege zijn jarenlange verdiensten voor Hospice Dignitas en voor zijn werk als lid van de ethische commissie van het Westfries Gasthuis.
Wat het Hospice betreft: Johan Kwast maakte al vroeg deel uit van de initiatiefgroep die Hospice Dignitas opgezet heeft. Als huisarts kende hij de behoefte aan Hospice zorg heel goed. Hij zag de overbelasting van de mantelzorgers en de behoefte van mensen om thuis te willen sterven. De heer Kwast heeft oog voor het wezenlijke in het leven en vindt het belangrijk dat de mensen met respect behandeld worden en dat zij de regie blijven houden over hun leven. Vanuit deze visie heeft hij samen met de mensen in de initiatief groep een missie en visie verwoord, van waaruit wij, medewerkers van Hospice Dignitas nog steeds werken. Het heeft de initiatiefgroep vele jaren gekost om het Hospice in Hoorn op te kunnen zetten.
Bij het daadwerkelijk tot stand komen van het gebouw en de inrichting ervan, het werven van medewerkers ed. , was de heer Kwast wat meer op de achtergrond betrokken. Hierin hebben de voormalige vrijwillige 3 bestuurders (mevrouw van Gorp en de heren Willink en Nierop) een actieve rol gehad.
Echter sinds 6 jaar is Johan Kwast actief betrokken bij Hospice Dignitas als voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij heeft het mogelijk gemaakt dat wij de noodzakelijke omslag hebben kunnen maken van een pioniersfase naar een professionele organisatie en dat wij een kwaliteitskeurmerk kregen en als High Care Hospice kunnen werken. Hij heeft als voorzitter van de Raad van Toezicht de voorwaarden geschapen , waardoor wij de ontwikkeling in het zorg aanbod hebben kunnen maken, zoals omgaan met zingevingsvragen en de complementaire zorg en nieuwe projecten kunnen initiëren en opzetten. En dat waren de thema’s in het symposium. Wij zijn dan ook heel blij dat Johan Kwast juist bij ons symposium de zeer verdiende koninklijke onderscheiding kreeg. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor het werk dat hij belangeloos en als vrijwilliger al gedurende vele jaren voor ons Hospice gedaan heeft en nog steeds doet.
Chris Lenssen
 

.