Een korte terugblik

Op 1 februari 2004 is Hospice Dignitas geopend en op 6 februari is de eerste gast ontvangen. Inmiddels bestaat het Hospice alweer 12,5 jaar. Het ontstaan en de ontwikkeling van het Hospice zijn alleen maar mogelijk geweest, dankzij de steun en financiële bijdrage van veel mensen uit de regio. De afgelopen jaren hebben wij meer dan 800 gasten mogen verzorgen, ondersteunen en begeleiden in de laatste levensfase.

 

Betekenis van de naam Hospice Dignitas

Hospice betekent “herberg”. De allereerste hospices stammen uit de vierde eeuw en waren rusthuizen voor vermoeide pelgrimsreizigers. Dignitas betekent “waardigheid”. Menselijke waardigheid is de naam voor een kwaliteit die kenmerkend is voor menselijk leven. Bij Hospice Dignitas willen wij aan onze gasten kwaliteit van leven bieden. Ons credo hierbij is: "Geen dagen toevoegen aan het leven, maar leven aan de dagen toevoegen".

Wonen in het Hospice is zoveel mogelijk wonen als thuis. Wij willen een thuis bieden aan mensen die palliatieve en terminale zorg nodig hebben met als doel het verblijf van onze gast en zijn haar naasten zo aangenaam als mogelijk te maken.

 

Reportage over Hospice Dignitas

Enige jaren geleden heeft Chris Lenssen, voormalig directeur Hospice Dignitas contact gehad met een gast. Hij vond het van essentieel belang dat mensen zouden weten dat het Hospice er is voor de mensen en niet perse wat het Hospice doet. Het was zijn missie  om hier meer bekendheid aan te geven en hij wilde hier een persoonlijke bijdrage aan leveren. Hij zei: "Het Hospice betekent liefde, is liefde en liefde is het belangrijkste in het leven!" Deze gast heeft aan de basis gestaan van het initiatief tot het maken van een reportage over Hospice Dignitas en heeft hier zelf ook zijn medewerking aan verleend. Door middel van  deze link kunt u de reportage zien. 

Toon reportage over Hospice Dignitas

 

Video

Wilt u een video bekijken over Hospice Dignitas? Dan kan door naar de volgende link te gaan. 

.