Medische zorg

Zorgverlening 

Van maandag tot en met zondag, 24 uur per dag is er een verpleegkundige  voor u aanwezig.

Zij wordt bijgestaan door een verzorgende en een zorgvrijwilliger.  De geboden zorg in het Hospice richt zich op de vier pijlers in de palliatieve zorg. Lichamelijk, psychisch, sociaal en existentieel/ spiritueel. Lichamelijk bestrijden van symptomen en lichamelijk ongemak. Naast het bestrijden van lichamelijke symptomen is er veel aandacht voor u en uw naasten. Er is oog voor en er wordt tijd besteed aan zingevingsvragen die er mogelijk zijn.

Dagelijks wordt de zorg met u geëvalueerd en zo nodig aangepast. Elke week is er een zorgbespreking met u  en/of uw naasten over de totale geboden zorg.
 

Huisarts                                                                                                                                 De eigen huisarts is ook in het Hospice verantwoordelijk voor de medische zorg. Waar dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld door een te grote reisafstand) is een aantal huisartsen uit Hoorn of omgeving bereid om de zorg over te nemen. 

De medische zorg in het Hospice 
Afhankelijk van uw medische situatie zal de huisarts wel of niet naar het Hospice komen voor behandeling en begeleiding. Uw huisarts kan ervoor kiezen om telefonisch met de verpleegkundige hierover te overleggen.  

Medicatie
De voorgeschreven medicijnen worden, op naam van de gast, besteld bij de Maelson apotheek. 

Heeft u hierover specifieke vragen, neemt u dan contact op met de teamleider verpleegkundige zorg.
 

.