Missie en Visie

Hospice Dignitas is een vitale, dynamische en duurzame organisatie die de meest optimale persoonlijke, hoog kwalitatieve (terminale) palliatieve zorg levert in West Friesland.

Wij staan midden in de maatschappij en zorgen voor een optimale verbinding tussen gast –verwanten – medewerker –vrijwilliger –zorgprofessionals/ organisaties en maatschappij; belangstellenden – donateurs.

Formele en informele zorg gaan bij ons naadloos samen.
Het hospice is de basis waar vanuit wij werken.

Wij oriënteren ons momenteel op hoe wij onze unieke expertise kunnen inzetten voor een mogelijk respijthuis, hospice zorg thuis en een expertisecentrum.
 

Onze kernwaarden

Er is samen met alle medewerkers en vrijwilligers een kernwaardenhuis gebouwd waarin wij onze unieke, onderscheidende en basis waarden hebben vastgelegd. De waarden uit de evaluaties van gasten en hun naasten zijn hier uiteraard ook in opgenomen. Onze kernwaarden zijn zeer belangrijk als drijfveer voor en richtinggevend aan onze zorgverlening, de organisatie en samenwerking.

Uniek
- Jezelf zijn in de laatste fase van jouw/uw leven; wat ten diepste leeft en eigen regie

Onderscheidend
- Sfeer; positief en rust
- Ruimte: spiritueel, mentaal, sociaal en fysiek: eigen kamer, woonkamer en tuin

Basis
- Professioneel – kwaliteit
- Betrokkenheid - aandacht
 

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is de actieve algehele zorg voor patiënten wier ziekte niet meer reageert op behandeling die genezing beoogt. Behandeling van pijn en andere symptomen, bestrijding van psychische en sociale problemen en aandacht voor zingevingaspecten zijn van cruciaal belang.

Het doel van palliatieve zorg is het bereiken van de best mogelijke kwaliteit van leven, zowel voor de zorgvrager als diens naasten (World Health Organisation).

.