Verpleegkundig Team

Het verpleegkundig team bestaat uit 12 verpleegkundigen en 3 verzorgenden en wordt begeleid door de teamleider Eric Ebbelaar. 

Hospice Dignitas is een High Care Hospice, wat betekent dat wij (als het nodig is) in staat zijn complexe zorgverlening te bieden. Het team verpleegkundigen heeft veel ervaring opgedaan in de palliatieve zorg en is daarin hooggekwalificeerd.  Voor de begeleiding tijdens de laatste levensfase (palliatieve terminale zorg) hebben zij diverse scholingen en trainingen gevolgd en jaarlijks vinden bijscholingen plaats.

Naast het medisch-technische werk, zijn er veel andere onderwerpen waar de verpleegkundige zijn/haar aandacht op richt. Zoals het afstemmen op de situatie van de gast en zijn/haar naasten; aandacht voor de pijn, gevoelens van boosheid en verdriet; emoties die aan de orde zijn in de laatste periode van een ongeneselijke ziekte en het afscheid nemen van geliefden, van het leven.

Alle verpleegkundige handelingen die mogelijk zijn in de thuissituatie, kunnen worden uitgevoerd in het Hospice. De hulpmiddelen die nodig zijn voor een goede verzorging en verpleging worden via de regelingen binnen AWBZ of ziektekostenverzekering besteld.

vlnr achterste rij: Frija Prins, Miriam van Vilsteren, Alice Eenhoorn, Armel Jong, Sandra Raven, Eric Ebbelaar, Inge v. Buuren, Anneke Wandel. vlnr vooraan: Henriette Berkhout, Cisca Jong en Afra Wester. 

Niet op de foto staan: Carine Kuin, Ciska Rood, Sandra Schilder, Liesbeth Scholten en Ingrid Zonneveld.

.