Giften

U kunt de Stichting Vrienden van Hospice Dignitas steunen door uw gift
over te maken op IBANnummer NL62RABO0344225070 ten name van Stichting Vrienden van Hospice Dignitas

U kunt een eenmalige gift doen of periodiek een bedrag aan het Hospice schenken. Hospice Dignitas is een erkende algemeen nut beogende instelling (ANBI). Uw gift is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar.

Voor eenmalige giften geldt dat uw gift aftrekbaar is als het totale bedrag van uw giften hoger is dan het drempelbedrag (1% van het drempelinkomen, met een minimum van 60 Euro) en u mag in totaal niet meer aftrekken dan het maximum (10% van uw drempelinkomen). U kunt door schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de giften hebt gedaan.

Periodieke giften zijn aftrekbaar, hiervoor geldt geen drempelinkomen of maximale aftrekbaarheid. Een gift is periodiek indien:
• u de gift heeft laten vastleggen in een notariële akte of een schriftelijke      overeenkomst met het Hospice
• u regelmatig ( minimaal 1 x per jaar) een bedrag overmaakt naar het Hospice
• deze bedragen ongeveer even hoog zijn
• u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt.                                

Overweegt u een periodieke schenking via een overeenkomst, dan kunt u hier een formulier downloaden Overeenkomst periodieke gift 

Het formulier kunt u sturen naar Stichting Vrienden van Hospice Dignitas, Antwoordnummer 1118, 1620 VB Hoorn.

Vriend

Als vriend maakt u het mogelijk de faciliteiten voor de gasten verder uit te breiden.    U wordt vriend door middel van een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 20,=  per jaar over te maken naar IBANnummer NL62RABO0344225070 ten name van Stichting Vrienden van Hospice Dignitas te Hoorn met vermelding van uw naam en adres of door onderstaand formulier in te vullen en naar ons toe te sturen. 

Een nieuwsbrief houdt u als vriend op de hoogte van wetenswaardigheden betreffende het Hospice.

Wij zijn een ieder die een gift naar ons overmaakt zeer dankbaar voor de steun!

/ *
*
*
*
*
*
*
*
*
* verplichte velden
Verstuur
.