Stichting Vrienden van Hospice Dignitas

De Stichting Vrienden van Hospice Dignitas heeft tot doel het verwerven en beheren van gelden om activiteiten en voorzieningen te financieren die niet gedekt worden door de AWBZ vergoedingen, reguliere subsidies en eigen bijdragen van de gastbewoners.
De Stichting spant zich in om de overige financiering veilig te stellen door middel van het werven van donateurs (vrienden) en het verkrijgen van giften en legaten.


Wilt u ons financieel steunen?

Hospice Dignitas heeft het beheer van de giften en donaties ondergebracht bij 'Stichting Vrienden van Hospice Dignitas'. Deze Stichting voldoet aan de voorwaarden, die worden gesteld aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI), dus uw gift is fiscaal aftrekbaar. 

Specifieke gegevens Stichting Vrienden van Hospice Dignitas


.