Zorgvrijwilligers

De zorgvrijwilligers bieden ondersteuning in de dagelijkse zorg voor de gast. Er wordt in een warme en collegiale sfeer samen gewerkt met een team van verpleegkundigen, die de eindverantwoordelijkheid voor de zorg dragen.

Elke dag en elke dienst in het hospice is anders. Een zorgvrijwilliger heeft de keuze uit een ochtend-, middag-, avond- of nachtdienst per week. 

In het hospice staat een individuele, respectvolle benadering van de gasten voorop om zoveel mogelijk comfort te bieden. Naast het bieden van zorg gaat het ook om liefdevolle aandacht, een luisterend oor, een stille aanwezigheid naast het bed. Onze kernwaarden vormen hierbij een belangrijke basis.

De zorgvrijwilliger voert tevens praktische werkzaamheden en huishoudelijke taken uit. Hierbij moet gedacht worden aan het opruimen van de gastenkamers, het verzorgen van vaat en was, het invullen van het roosterbord en dergelijke.

Waarom ik zorgvrijwilliger ben bij het hospice.

Via een voorlichtingsbijeenkomst, en na scholing en begeleiding, ben ik ongeveer vier jaar geleden als zorgvrijwilliger bij het hospice gaan werken.
Toen ik er enige tijd werkte en begreep welke werkzaamheden in de verschillende diensten gedaan “moesten” worden, was het niet meer de vraag: "waarom ik bij het Hospice werkte" maar was ik: " blij dat ik bij het hospice werkte".
Vooraf kon ik me niet goed inbeelden wat ik kon verwachtten. Ik had nooit gedacht dat het mij zulke positieve gevoelens zou geven en dat ik meestal blij en gemotiveerd weer de deur uit ga.
Iedere keer als ik de deur van het hospice instap realiseer ik mij, dat de aanwezige gasten vaak een levensverwachting hebben van ongeveer 3 maanden.
De verhalen, ideeën, gevoelens die je met sommigen van de gasten en/of met hun naasten deelt zijn heel bijzonder evenals de gesprekken met collega zorgvrijwilligers-(sters), de verpleegkundigen en gastheren/vrouwen. De betrokkenheid van allen is enorm.
Voorop staat het contact met de gasten en hun naasten. Daar maken wij allen tijd voor en daar wordt altijd voorrang aan gegeven.
Je weet dat als je in een gesprek raakt met een gast of naaste van de gast, je collega vrijwilliger en de verpleging dan werk bij andere gasten van je overnemen, zodat je rustig de tijd kunt nemen voor dat gesprek. Dat gaat vanzelf en maakt het zo bijzonder voor gasten, vrijwilligers en verpleging.
Het is mooi en dankbaar “werk”: het verrijkt mijn leven.
Otto van der Vange

.