Kosten

 

Zorgkosten                                                                                                                             De kosten voor verblijf in Hospice Dignitas worden betaald uit de zorgverzekering.

 

Eigen bijdrage                                                                                                                          Het Hospice brengt voor het verblijf een eigen bijdrage van € 37,50 per dag in rekening. Dit bedrag dekt de kosten die aan het verblijf gekoppeld zijn, zoals bijvoorbeeld de kosten voor het gebruik van de maaltijden en het linnengoed.

Deze kosten worden vaak vergoed door de ziektekostenverzekering. Dit is echter afhankelijk van de polisvoorwaarden.

Mocht de eigen bijdrage voor u financieel niet realiseerbaar zijn, dan vinden wij samen met u een goede oplossing. Het is ons beleid dat de eigen bijdrage nooit een belemmering mag vormen voor opname.

 

Steun van Rabobank 

September 2015 heeft Stichting Hospice Dignitas een aanvraag ingediend bij het Coöperatiefonds van Rabobank West-Friesland.
Reden van de aanvraag is een steeds meer terugtrekkende overheid en het toenemend aantal gasten dat geen aanvullende verzekering heeft afgesloten bij zijn of haar zorgverzekeraar. Wat is hiervan het gevolg? De dagelijkse kosten die het Hospice maakt als zijnde eten en drinken, wasserij, schoonmaak, bedden etc. worden door de verzekeraar vergoed indien de gast een aanvullende verzekering heeft.
De gasten die geen aanvullende verzekering hebben afgesloten, zijn financieel niet in staat om de dagelijkse kosten zelf aan het Hospice te betalen. Deze kosten zullen gedragen moeten worden door het Hospice zelf vanuit de al zeer beperkte eigen financiële middelen.
In de werkgroep Financiële Middelen van Stichting Hospice Dignitas is dit aandachtspunt overlegd en is er besloten om een aanvraag in te dienen tot steun van het Hospice om de kosten die hiermee verbonden zijn te kunnen dragen.
De aanvraag van het Hospice is gehonoreerd door de Rabobank!! Gedurende de periode van 3 jaar schenkt de Rabobank jaarlijks een bedrag waardoor grotendeels de dagelijkse kosten vergoed worden voor de gasten die dat niet zelf kunnen betalen.

De directie en alle betrokkenen van het Hospice zijn ontzettend blij met deze geldelijke steun. Door deze steun blijft het mogelijk om indien nodig aan alle mensen in onze regio Westfriesland Hospice zorg te bieden, ongeacht hun eigen financiële situatie.
 

.