Zorg tot (na) het einde

Laatste wensen gesprek                                                                                                       De vrijwilliger geestelijk welzijn en de verpleegkundigen bespreken in dit gesprek met de gast en zijn naasten de belangrijke aandachtspunten die er zijn tijdens en na het overlijden. Er wordt bijvoorbeeld afgesproken wie er gebeld wordt om te waken, welke kleding de gast na het overlijden aan wil. Ook de wensen omtrent de laatste zorg worden ter sprake gebracht. 

 

Laatste zorg                                                                                                                               De laatste zorg wordt met zorg en aandacht door verpleegkundigen gegeven, daar wordt de familie ook bij betrokken als zij dat willen. Als de gast dit wilde dan wordt er ook een speciale kaars op de gastenkamer neergezet en aangestoken.

 

Opbaring                                                                                                                                   Het is mogelijk om na het overlijden op de gastenkamer te blijven en in het Hospice opgebaard te worden totdat de condoleance / uitvaart plaatsvindt. 

 

Evaluatie nabestaanden                                                                                                       Aan de nabestaanden wordt een evaluatiegesprek aangeboden. De verpleegkundige en naasten van de gast praten met elkaar over de ervaringen die er zijn geweest en kijken terug op hoe de zorg, aandacht en het verblijf is verlopen. 

 

Herinneringsavond                                                                                                               Enkele maanden na het overlijden van de gast, worden de nabestaanden uitgenodigd voor een herinneringsavond. De overleden gasten staan tijdens deze avond centraal. Op persoonlijke en passende symbolische wijze wordt uitdrukking gegeven aan gevoelens die er leven,  waar woorden soms te veel zijn of te kort schieten. Tijdens de herinneringsavond wordt ook een korte overdenking gehouden. Het geheel is omlijst met muziek. Na afloop wordt de tijd genomen om samen wat te drinken en na te praten met een verpleegkundige of vrijwilliger. 

.