Aanmelden voor (toekomstige) opname

Iedereen die terminaal ziek is, kan zich aanmelden voor opname in het Hospice. Wanneer u denkt aan een opname voor uzelf of een naaste, kunt u contact opnemen met ons door te bellen naar: 0229-284060.

 

Persoonlijk gesprek en rondleiding

De teamleider verpleegkundige zorg gaat graag met u hierover in gesprek en maakt als u dat wilt een afspraak voor een rondleiding in het Hospice. Met als doel dat u een goed en vertrouwd beeld krijgt van het huis en de zorg en aandacht die er bij het Hospice aan u geboden kan worden.

 

Aanmelding

Na afloop van de rondleiding krijgt u aanvullende informatie en wordt in overleg met u en uw naasten besloten of er al wordt overgegaan tot aanmelding of dat er nog even gewacht wordt tot het moment dat opname wel gewenst is.

 

Verklaring huisarts of specialist

Voor opname is een schriftelijke verklaring nodig van de huisarts of medisch specialist, waarin een levensverwachting van niet langer dan 3 maanden is aangegeven. De aanmelding voor een verblijf in het Hospice vindt plaats in overleg met u, ons en uw huisarts of medisch specialist.

 

Opname

Er is over het algemeen geen wachtlijst voor opname. De enkele keren dat hier wel sprake van is, wordt in overleg met de aangemelde en diens naasten gekeken wat een goed alternatief of tijdelijke (tussen) oplossing kan zijn. 

.