Tijdelijke mantelzorg

Wanneer u tijdelijk opgenomen wilt worden, bijvoorbeeld om de mantelzorg te ontlasten, kunt u ook gebruik maken van de diensten van het Hospice. 
U zou thuis willen sterven, maar dit dreigt door complicaties niet mogelijk te worden, dan kan tijdelijke zorg een oplossing zijn. U kunt een korte periode in het Hospice verblijven om beter ingesteld te worden op medicatie of om spirituele zorg of sociale zorg te ontvangen, zodat u thuis weer een stabielere periode kunt ingaan. Dat kleine beetje ondersteuning tijdens de tijdelijke opname kan van onbeschrijvelijke meerwaarde zijn wanneer het laatste stukje van het leven zich aandient.

Heeft u vragen? Aarzelt u dan niet om te bellen naar 0229-284060. Wij gaan graag met u in gesprek hierover en kunnen u meer informatie geven over de palliatieve indicatie die u hiervoor nodig heeft.  

.